Cijene

* Cijene su u izradi

R.br. Šifra postupka Odjel polisomnografije Cijena u kn
1 APP 001 Polisomnografija
2 APP 002 Kardiološki pregled s ultrazvukom srca
3 APP 003 Kardiološka kontrola s ultrazvukom srca
4 APP 004 Holter
5 APP 005 Ultrazvuk srca
6 APP 006 Ergometrija
7 APP 007 EKG
8 APP 008 Spirometrija
9 APP 009 Spiroergometrija
10 APP 010 Konzultacije s nalazima
11 APP 011 Pulmološki pregled sa spirometrijom
12 APP 012 Pulmološka kontrola
13 APP 013 Color doppler arterija i vena
R.br. Šifra postupka Odjel Endoskopija Cijena u kn
22 APE 001 Gastroenterološki pr. i ultrazvuk abdomena
23 APE 002 Gastroenterološka kontrola s ultrazvukom
24 APE 003 UZV abdomena
25 APE 004 UZV abdomena s Dopplerom portalnog sliva
26 APE 005 Rektoskopija
27 APE 006 Rektosigmoidoskopija
28 APE 007 Rektosigmoidoskopija+ PHD
29 APE 008 Rektosigmoidoskopija u anesteziji
30 APE 009 Gastroskopija + PHD
31 APE 010 Gastroskopija u anesteziji + PHD
32 APE 011 Kolonoskopija
33 APE 012 Kolonoskopija + PHD
34 APE 013 Gastroskopija i kolonoskopija + PHD
35 APE 014 Kolonoskopija u anesteziji
36 APE 015 Kolonoskopija u anesteziji + PHD
37 APE 016 Retrogradna ileoskopija
38 APE 017 Retrogradna ileoskopija + PHD
39 APE 018 Retrogradna ileoskopija u anesteziji
40 APE 019 Retrogradna ileoskopija u anesteziji + PHD
41 APE 020 Gastroskopija i kolonoskopija u anesteziji + PHD
42 APE 021 Enteroskopija s anestezijom + PHD
43 APE 022 Endoskopska polipektomija
44 APE 023 Endoskopska mukozektomija + ESD
45 APE 024 Ligacija varikoziteta jednjaka i hemoroida
46 APE 025 Postavljanje PEG-a u aneteziji
47 APE 026 Dilatacija striktura u anesteziji
48 APE 027 Enteroskopija kapsulom
49 APE 028 Dijagnostika i liječenje upalnih bolesti crijeva
50 APE 029 Kontrola liječenja upalnih bolesti crijeva