Ultrazvuk

ULTRAZVUK
Ultrazvuk je dijagnostička pretraga koja omogućuje uvid u veličinu, izgled i građu promatranih organa, a temelji se na prijenosu ultrazvučnih valova u žlijezdano tkivo i mjerenju reflektiranog ultrazvučnog signala koji se bilježi na način pogodan za interpretaciju. Budući da se kod bolesti mijenja veličina, oblik i histološka građa, mijenja se i reflektirani ultrazvučni signal. Na temelju te promjene zaključuje se da je riječ o patološkom procesu. Ultrazvučno snimanje, nije bolno niti neugodno za pacijenta. Većina pregleda izvodi se tako da pacijent leži na krevetu i oslobodi dio tijela koji se snima (abdomen). Liječnik prije početka snimanja nanosi gel koji spriječava prisustvo ztaka između kože i ultrazvučne sonde. Sonda je dio aparata koje se postavlja na promatrani organ. Prelaskom sonde preko organa na ekranu se vidi izgled organa kao i eventualna odstupanja od normalne građe ili veličine (ciste, tumori, sjene i sl.)
Ultrazvuk želuca može pokazati zaostajanje hrane u želucu, ali ne može dati precizne informacije o želucu.
Ultrazvuk crijeva može pokazati eventualno proširenje crijeva tijekom zapetljaja crijeva, a ponekad se mogu uočiti i veći tumori debelog crijeva.
Ultrazvuk apendiksa (“slijepog crijeva”) crvuljka je metoda koja se u zadnje vrijeme dosta koristi u dijagnosticiranju akutne upale crvuljka.

[toggles]
[toggle title=”Priprema za ultrazvuk želudca”]Praktički nije potrebna. Ipak preporučuje se da je pacijent natašte jer se onda bolje prikaže žučnjak. Korisno je donijeti sve stare nalaze ultrazvuka ili drugih pregleda.
Ako pacijent ima puno plinova po crijevima tada s liječnikom treba dogovoriti pripremu. [/toggle]

[/toggles]