Kako živjeti sa KOPB

Koraci da smanjimo simptome bolesti i usporimo njezino napredovanje.
1.Izbjegavati supstance koje izazivaju iritaciju bronha i pluća
-­ Ako pušite, prestanite, ako ne možete sami potražite pomoć, liječnika, prijatelja, grupa za potporu. Zatražite potporu obitelji i suradnika na poslu.
2.Provoditi redovitu kontrolu
– Terapiju uzimajte redovito,informirajte se o zračnim zagađenjima i vremenu kada je najprikladnije da izlazite. Informirajte se o dodatnim bolestima koje vas ugrožavaju.

3.Zbrinjavati bolest i njezine simptome
-­ Aktivnosti provoditi polagano. Stvari koje često koristite stavite na dohvat ruke. Svakodnevne poslove obavljajte sa najmanje napora. Zatražite pomoć kod micanja stvari po kući.Nosite odjeću i obuću koja se lako skida i oblaći.

4.Pripremiti se za hitne situacije.
-­ Ako bolujete od KOPB trebate znati gdje i kako možete dobiti hitnu pomoć. Imajte pri ruci broj telefona vašeg doktora ili bolnice gdje možete dobiti pomoć te osobe koja Vas može odvesti do bolnice. Imajte uz sebe listu lijekova koje uzimate.

Život s KOPB uzrokuje strah, depresiju i stres. Razgovarajte s vašim medicinskim timom kako da poboljšate kvalitetu života. Često pomaže uključenje u grupe za potporu,pomoć prijatelja i rodbine.