Objavljeno: 10 travnja, 2014. u 11:22

Kolorektalni karcinom nalazi se na trećem mjestu po učestalosti među svim zloćudnim novotvorevinama u svijetu, ali isto tako to je jedan od rijetkih tumora čiju pojavu možemo na vrijeme spriječiti. Da bismo smanjili pobol i smrtnost od ove bolesti, trebaju se razviti učinkovite mjere primarne i sekundarne prevencije. Strategijske mjere prevencije u općoj populaciji još su predmetom mnogobrojnih studija. Kolorektalni karcinom nastaje slijedom različitih histoloških i molekularnih promjena u složenoj međuzavisnosti između genske osjetljivosti i vanjskih utjecaja. Ove promjene uključuju različite nasljedne i stečene genske promjene u osjetljivoj ravnoteži između onkogeneze i tumorske supresije.

Procjena stadija proširenosti bitna je u predviđanju mogućnosti liječenja i dužine preživljavanja. Jedna od najstarijih klasifi kacija je Dukesova iz 1932. godine kojoj danas najčešće pridružujemo TNM- -klasifi kaciju. Dijagnoza bolesti najčešće se postavlja tijekom endoskopskog ili radiološkog pregleda simptomatskih bolesnika ili onih uključenih u programe ranog otkrivanja i/ili praćenja. Kirurškim se zahvatom postiže u 80% – 90% petogodišnje preživljavanje kod I. i II. stadija, ali svega 40% – 60% kod III. stadija bolesti. Adjuvantno primijenjena sistemna terapija defi nitivno podiže postotak izlječenja kod bolesnika s lokaliziranim karcinomom kolona. To je očitije u III. nego u II. stadiju te se adjuvantna kemoterapija preporučuje u III. i kod visokorizičnog II. stadija karcinoma kolona. Kod karcinoma rektuma adjuvantna je terapija standard i u II. i u III. stadiju bolesti.

Sastoji se od istodobne kemoradioterapije i adjuvantne kemoterapije. Kemoradioterapija se može primijeniti prije ili poslije radikalnoga kirurškog zahvata. Prva kemoterapijska linija uznapredovaloga kolorektalnog karcinoma prošla je razne faze razvoja od moduliranja (leukovorinom) do infuzijske primjene fl uoropirimidina te bolje učinkovitosti dodatkom novih lijekova – irinotekana i oksaliplatine, da bi se danas uključivanjem molekularno ciljanih lijekova koji inhibiraju angiogenezu (bevacizumab) ili djeluju na receptor epidermalnog faktora rasta (cetuksimab) dodatno poboljšalo preživljavanje ove skupine bolesnika. Korištenjem dviju do triju linija kombinirane terapije spomenutih lijekova kod bolesnika s metastatskim kolorektalnim karcinomom postiže se medijan preživljavanja od 2 godine.

Kompletan tekst možete preuzeti ovdje (pdf)