Polisomnografija

sleepcube_set_hr custom1

Polisomnografija je dijagnostički postupak kontinuiranog, cjelonoćnog snimanja vitalnih parametara bolesnika. Prati se disanje, rad srca, krvni tlak, razina kisika u krvi, pokreti muskulature, moždana aktivnost te kvaliteta i struktura sna.
Na temelju dobivenih rezultata sa sigurnošću se dijagnosticiraju eventualni poremećaji disanja u spavanju od kojih je najznačajnija opstruktivna apneja.

Dijagnostika se provodi aparatom Devillbis Porti 8 koji omogućuje praćenje do 38 parametara vitalnih funkcija.
Za vrijeme snimanja bolesnik boravi u svojoj sobi koja je klimatizirana, opremljena udobnim krevetom i osigurava bolesniku miran i ugodan san.
Polisomnografsko snimanje se provodi tijekom noći od 22 do 06 sati te slijedećeg dana bolesnik dobiva polisomnografski nalaz.

Za liječenje apneje koristimo Devilbiss SleepCube CPAP aparate koji omogućuju automatsku regulaciju pozitivnog tlaka, a samim time i ugodnije korištenje aparata.

devilbiss_bilevel_st_1