Polisomnografija

Polisomnografija je dijagnostički postupak kontinuiranog, cjelonoćnog snimanja vitalnih parametara bolesnika. Prati se disanje, rad srca, krvni tlak, razina kisika u krvi, pokreti muskulature, moždana aktivnost te kvaliteta i struktura sna.
Na temelju dobivenih rezultata sa sigurnošću se dijagnosticiraju eventualni poremećaji disanja u spavanju od kojih je najznačajnija opstruktivna apneja.

Dijagnostika se provodi aparatom Devillbis Porti 8 koji omogućuje praćenje do 38 parametara vitalnih funkcija.
Za vrijeme snimanja bolesnik boravi u svojoj sobi koja je klimatizirana, opremljena udobnim krevetom i osigurava bolesniku miran i ugodan san.
Polisomnografsko snimanje se provodi tijekom noći od 22 do 06 sati te slijedećeg dana bolesnik dobiva polisomnografski nalaz.

Za liječenje apneje koristimo Phillips Respironics i DeVilbiss SleepCube CPAP aparate koji omogućuju automatsku regulaciju pozitivnog tlaka, a samim time i ugodnije korištenje aparata.