Stručni tim

Upoznajte iskusne i svom pacijentu predane doktore, čiji je cilj ne samo ponuditi vam najbolja rješenja i mogućnosti, već i svoje vrijeme, energiju, iskustvo, ideje, misli… jednostavno – sebe!

 

prim.dr_.sc_.-Vladimir-Supanc1Prim.dr.sc. Vladimir Supanc, gastroenterolog

Prim. dr. Vladimir Supanc rođen je 1948. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974. godine te stekao zvanje doktora medicine. Pripravnički staž proveo je u današnjoj KB „Sveti Duh“ u Zagrebu, a nakon toga je tri godine radio na Internom odjelu OB Sisak. Od 1979. godine zaposlen je u KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu gdje je 1983. godine završio specijalizaciju iz interne medicine, od kada radi na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti. Godine 2000. stekao je titulu primarijusa, a 2002. godine postao je supspecijalist gastroenterologije i hepatologije. Od 1996. do 2002. godine je šef Polikliničkog odjela Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju, a od 2002. do 2013. godine šef Centra intervencijske gastroenterologije u istoj bolnici. Uže područje interesa prim. dr. Supanca je gastrointestinalna endoskopija, bolesti želuca i debelog crijeva, žuči i bilijarnog sustava te gušterače. Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka u uglednim hrvatskim i međunardnim časopisima te pozvani predavač na velikom broju stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

 

prim.dr. TAJANA JALUŠIĆ GLUNČIĆPrim.dr. Tajana Jalušić Glunčić, pulmolog

1986. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana nakon diplome polaže stručni ispit. Postdiplomski studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini završava 1993. godine., a 1996. polaže specijalistički ispit. Godine 1997. završava poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije smjer Elektrokardiogram u liječničkoj praksi. Godine 2002. završava klinički tečaj Spirometrija s ergometrijom, BxB plinskom analizom i difuzijom Vmax229. Iste godine završava postdiplomski studij ekologija. 2004. godine završava poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije : Respiratorne infekcije, epidemiološka, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija. Godine 2007. položila subspecijalistički ispit iz pulmologije

Od 1987.-1992.radila kao liječnik sekundarac u dječjoj bolnici Srebrnjak. Od 1992.-1996.specijalizacija iz pneumoftiziologije. Od 1996.-2011. radila u Poliklinici Specijalne bolesti za plućne bolesti kao voditelj Laboratorija za plućnu funkciju / spirometrija, pletizmografija, spiroergometrija, N2 test, FENO, difuzija, bronhoprovokativni test ( 2002.godine uvela spiroergometriju kao dijagnostičku pretragu). Uže područje rada je patofiziologija disanja te astma i KOPB. 2007. godine u sklopu pulmološke ambulante uvodi ambulantu za Astmu i KOPB. 2010. godine u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti pokreće plućnu rehabilitaciju kod kroničnih plućnih bolesnika i osniva kabinet za Plućnu rehabilitaciju u sklopu kojeg još djeluju 3 viša fizioterapeuta, VMS, psiholog.

Aktivno sudjeluje na pulmološkim savjetovanjima kao i na edukacijskim programima za Astmu i KOPB za liječnike obiteljske medicine. Sudjeluje na ERSu i EAACI-ju. Provela je niz javnozdravstvenih akcija povodom dana KOPBa i ASTME (puhanje spirometrija -u smislu otkrivanja KOPB kod pušača starijih od 40 godina).

Od 2010.-2011.godine radila je kao voditelj kliničkih studija u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti. 2011. godine od veljače do lipnja sudjelovala u europskom projektu o hospitalizacijama u bolesnika s egzacerbacijom KOPB-a “ 1st Europien COPD Audit“ kao istraživač iz Hrvatske (uključeno 16 000 bolesnika iz Europe), za što dobiva priznanje od europskog respiratornog društva ( ERS-European Respiratory Society)

Od 1.7.2011. radi na KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac kao voditelj Kabineta za rehabilitaciju disanja gdje pokreće plućnu rehabilitaciju, ekipira tim i radi spiroergometriju. Radi u ambulanti za astmu i KOPB. Od kraja 2011. godine radi i kao koinvestigetor u kliničkim studijama.

25.10.2012. godine postaje primarijus, a od 1.4.2013. pročelnik Kliničke jedinice za kardiorespiratornu dijagnostiku.
Sudjeluje u edukaciji liječnika na specijalizaciji i subspecijalizaciji iz pulmologije (u području plućne rehabilitacije i funkcionalne dijagnostike-spiroergometrija), kao nastavnik zdravstvenog veleučilišta sudjeluje u provođenju vježbi za stručni studij Kliničko sestrinstvo u sklopu plućne funkcije.

Pod pokroviteljstvom udruge za pomoć oboljelim od raka pluća i drugih bolesti pluća JEDRO i Hrvatskog torakalnog društva sudjeluje kao voditelj projekta „Poznajem svoj KOPB“ u svrhu edukacije bolesnika i plućne rehabilitacije.

Tijekom 2013/2014. vodi Poslijediplomski tečaj: Spirometrija za liječnike obiteljske medicine-edukacija liječnike obiteljske medicine.

 

Doc. dr.sc. Marko Jakopović, dr.med.Prof.dr.sc. Marko Jakopović, dr.med., pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2007., a subspecijalistički ispit je položio 2010. g. Doktorsku disertaciju obranio je 2007. godine. Klinički rad od samih početaka obavlja u Klinici za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb. Od 2002. godine zaposlen i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, prvo kao znanstveni novak, a 2012. je izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta. Uže područje stručnog i znanstvenog rada je torakalna onkologija, kronične opstruktivne plućne bolesti, plućna hipertenzija te sportska medicina.

Trenutno je voditelj Kliničke jedinice za molekularnu biologiju i genetiku raka u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Usavršavao se u Američkom institutu za rak, te se od tada bavi znanstvenim radom iz područja karcinoma pluća i mezotelioma.

Član Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora. Član je Hrvatskog torakalnog društva, Hrvatskog kardiološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Američkog torakalnog društva, Europskog respiratornog društva.

 

Prof. dr. sc.  MIROSLAV SAMARŽIJAProf.dr.sc. Miroslav  Samaržija, pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine. Dvije godine nakon diplome pohađao poslijediplomski studij iz nuklearne medicine te položio skupne ispite iz predmeta sadržanih u poslijediplomskim studijima iz nuklearne medicine i kardiologije čime stječe uvjete za prihvaćanje teme doktorske disertacije pod naslovom “Nijema ishemija u bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda”. Doktorsku disertaciju brani 1991. godine.
Specijalistički ispit iz interne medicine polaže u ožujku 1996. godine, a subspecijalistički iz pulmologije u studenom 2003.
Pohađao i završio dva internacionalna i jedan domaći poslijediplomski tečaj:
1. Eight postgraduate course on clinical cardiology of the International Society and Federation of Cardiology. Bled, Slovenija, 1987. godine.
2. Handling of radiation accidents by emergency personnel, Oak Ridge, USA, 1990. godine.
3. Poslijediplomski tečaj I kategorije iz torakalne radiologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994. godine.
Više puta bio na postdoktorskom stručnom usavršavanju u Americi (Columbia University, Harvard University, Mount Sinai Hospital) te u Austriji (AKH, Beč).

Od 1987.-1989. godine znanstveni pripravnik u Zavodu za nuklearnu medicinu KBC Rebro. Od svibnja 1989.g. do travnja 1992. godine specijalizant nuklearne medicine u KBC Rebro. Od travnja 1992.g. do ožujka 1996. godine specijalizant interne medicine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Od 2001. do 2003. subspecijalizacija iz pulmologije. Od ožujka 1996. godine zaposlen sam u Bolnici Jordanovac na Odjelu intenzivne i postintenzivne skrbi. Trenutno Predstojnik Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb. Od 1998.g. u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za Internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2013. g. izabran u zvanje redovitog profesora. 2006. g. izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva.

Znanstvena i stručna aktivnost:
Sudjelovao u više projekata Ministarstva znanosti te brojnim međunarodnim znanstvenim projektima. Posebno ističe dva projekta u kojima sudjeluje kao glavni istraživač:
2007-10g. projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: Razvoj i izrada spiro – mobitela i sustava za spirometriju na daljinu. Istraživanje je zaštićeno patentom.
2009-12 g. Study of Neoadjuvant Gemcitabine, Cisplatin, and Bevacizumab in Stage IIIA (N2) Non-Squamous Cell Non-Small Cell Lung Cancer, NIH Bethesda

Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, te održao brojna predavanja u SAD i Europi. Objavio 203 znanstvenih i stručnih radova, te kongresnih priopćenja.
Predsjednik Hrvatskog torakalnog društva, te član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, New York Academy of Sciences, European Respiratory Society, American Thoracic Society, European Society of Cardiology te SEEROG.
Pokretač i voditelj Programa transplantacije pluća koji se odvija u suradnji sa Sveučilišnom klinikom AKH u Beču.

Nagrade:
Rektorova nagrada 1987. godine, Nagrada grada Zagreba 2014. godine

Odlikovanja:
Odlikovan sam Spomenicom domovinske zahvalnosti te Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb te promicanje društvenih vrednota.

 

mr.dr.sc. Branko Severmr.sc. Branko Sever, dr.med., pulmolog

Završio medicinski fakultet 1972. godine u Zagrebu, a 1978. specijalizirao pulmologiju, gdje je 1981. položio specijalistički ispit u Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu. Od 1981. stalno je zaposlen u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Magistrirao je 1989. kada postaje voditelj intenzivne njege pulmologije do svojeg umirovljenja 2012. godine. Godine 1990. osnovao je Laboratorij za poremećaje disanja u spavanju pri Klinici za plućne bolesti Jordanovac na čijem čelu je bio do umirovljenja. Kao autor i koautor objevio je 18 stručnih radova.

 

 

prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med.prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med., kardiolog

Prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr. med. rođen je u Zagrebu 20. ožujka 1967. godine gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu, te 1992. godine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bio je damonstrator na Katedri za histologiju i embriologiju, student mentor i dopredsjednik čitavog mentorskog sustava, suosnivač i član Sekcije za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta, te demonstrator-instruktor prve pomoći. Dobitnik je Rektorske nagrade za najbolji studentski rad u školskoj godini 1991/1992.

Godine 1994. položio je stručni ispit, 1998. magistrirao na poslijediplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, područje Biologija, smjer Biomedicina i Antropologija, 2001. položio specialistički ispit iz interne medicine na Klinici za internu medicinu KB Merkur, a 2007. položio odličnom ocjenom subspecijalistički ispit iz kardiologije na Zavodu za kardiovaskularne bolesti Interne klinike KB Sestara milosrdnica gdje od 2002. godine radi na poslovima invazivne i intervencijske kardiologije, intenzivnog liječenja kardioloških bolesnika, ehokardiografske i ostale neinvazivne kardiološke dijagnostike. Educirao se i na dva inozemna studijska putovanja: 1996 Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin, Kreiskrankenhaus Böblingen, Njemačka i 2005 Abtailung für Kardiologie Kerckhoff Klinik, Bad Nauheim, Njemačka. Govori engleski i njemački jezik.

Prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr. med. je pročelnik Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb, od svibnja 2012. naslovni docent za područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od veljače 2014. naslovni docent za isto područje i znanstveno polje i granu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Područje znanstvenog i stručnog interesa, ta nastavnog djelovanja dr.sc. Zdravka Babića je Interna medicina i kardiologija, osobito invazivna i intervencijska kardiologija, te Sportska medicina, osobito sportska kardiologija, iz kojih su područja njegov magistarski rad i disertacija, te većina od njegovih objavljenih znanstvenih radova. Ističe se njegov stručni i znanstveni rad u Hrvatskom kardiološkom društvu. Više godina sudjeluje i u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetima Interna medicina i Interna propedeutika, te Sportska kardiologija i Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetima Odabrana poglavlja Interne medicine, Tjelesna aktivnost u zaštiti zdravlja i Biološka antropologija. Koautor je na 17 radova koji se citiraju u Current Contents-u (u dodatna dva je član radnih skupina), 26 radova koji se citiraju u SCI-EXP/SSCI, Index Medicusu, Excerpta Medica, Biological Abstract i Chemical Abstract, te 96 radova i kongresnih sažetaka u indeksiranim časopisima i ostalim publikacijama s ukupno 412 citata. Autor je dva poglavlja iz područja kardiologije u stručnim knjigama.

Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim kongresima, suorganizirao više domaćih i međunarodnih simpozija i tečajeva trajne edukacije, te bio glavni istraživač i suradnik na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Nadalje, recenzent je radova u domaćim i međunarodnim časopisima, predsjednik Radne skupine za akutni koronarni sindrom i tajnik Radne skupine za kardiologiju rada i sporta Hrvatskog kardiološkog društva, te predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog ragbi saveza i jedan od liječnika ragbi reprezentacije Hrvatske.

 

SG (1) Saša Gulić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2007. godine, specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013., a subspecijalistički ispit iz gastroenterologije 2018. godine. Trenutno na završnoj godini postdiplomskog studija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Klinički rad od samog početka obavlja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ Zagreb.
Aktivno je sudjelovao na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih kongresa, suorganizirao više domaćih simpozija i tečajeva trajne edukacije te bio glavni istraživač i suradnik na više međunarodnih znanstvenih projekata.
Uže područje interesa su gastrointestinalna endoskopija, bolesti želuca i debelog crijeva, žuči i bilijarnog sustava te gušterače.

Prof. dr. sc. Višnja Majerić KoglerProf. dr. sc. Višnja Majerić Kogler, anesteziolog

Specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje završava i magisterij i doktorat znanosti. Stječe i znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, te zvanje redovnog profesora u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju, čiji je i utemeljitelj.
Završila je poslijediplomski studij iz kardiologije, poslijediplomske tečajeve trajnog usavršavanja u liječenju kardiovaskularnih bolesti, uz godišnje seminare trajnog usavršavanja na KBC Ljubljana.
Radila je na Klinici za plućne bolesti Jordanovac, kao voditelj Odjela za anesteziologiju i intenzivno liječenje Klinike za torakalnu kirurgiju. Bila je predstojnica i savjetnica Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rebro Zagreb.
Bila je predsjednica Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje, dopredsjednica Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu, dopredsjednica Hrvatskog društva za liječenje boli i dopredsjednica Hrvatskog društva za kardiotorakalnu kirurgiju i anesteziologiju. Članica je mnoštva domaćih i međunarodnih stručnih organizacija.
Redoviti je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini.

 
 

Prim. dr. sc. Danilo HodobaPrim. dr. sc. Danilo Hodoba, psihijatar

Dugogodišnji pročelnik Zavoda za psihofiziologiju s Centrom za poremećaje spavanja Klinike za psihijatriju Vrapče Zagreb. Također i pročelnik Zavoda za psihijatrijska istraživanja 1991- 2010. Utemeljitelj Hrvatskog somnološkog društva tj. Društva za medicinu spavanja pri Hrvatskom liječničkom zboru i njegov prvi predsjednik 1996-2004. Predsjednik Hrvatske lige protiv epilepsije 2004-2012. Autor značajnih publikacija na području istraživanja spavanja i epilepsije.

 
 
 

ing.san. Snježana Marićsan.ing. Snježana Marić (voditeljica poliklinike Apnea)

 

 

 

 

antonelamalijur (1) Medicinska sestra Antonela Malijurek

Srednju medicinsku skolu zavrsila u Osijeku u razdoblju 2012.-2017. godine,
nakon cega se zaposljava na klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i
intenzivno lijecenje, nakon koje prelazi na radno mjesto medicinska sestra
u poliklinici Apnea.

Medicinska sestra Ivona Cukor

Medicinska Sestra Nikolina Žužul