Stručni tim

Upoznajte iskusne i svom pacijentu predane doktore, čiji je cilj ne samo ponuditi vam najbolja rješenja i mogućnosti, već i svoje vrijeme, energiju, iskustvo, ideje, misli… jednostavno – sebe!

Ravnatelj

dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med. internist-pulmolog

.

.

.

.

Prof. dr. sc.  MIROSLAV SAMARŽIJA

Akademik Miroslav  Samaržija, pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine. Dvije godine nakon diplome pohađao poslijediplomski studij iz nuklearne medicine te položio skupne ispite iz predmeta sadržanih u poslijediplomskim studijima iz nuklearne medicine i kardiologije čime stječe uvjete za prihvaćanje teme doktorske disertacije pod naslovom “Nijema ishemija u bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda”. Doktorsku disertaciju brani 1991. godine.
Specijalistički ispit iz interne medicine polaže u ožujku 1996. godine, a subspecijalistički iz pulmologije u studenom 2003.
Pohađao i završio dva internacionalna i jedan domaći poslijediplomski tečaj:
1. Eight postgraduate course on clinical cardiology of the International Society and Federation of Cardiology. Bled, Slovenija, 1987. godine.
2. Handling of radiation accidents by emergency personnel, Oak Ridge, USA, 1990. godine.
3. Poslijediplomski tečaj I kategorije iz torakalne radiologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994. godine.
Više puta bio na postdoktorskom stručnom usavršavanju u Americi (Columbia University, Harvard University, Mount Sinai Hospital) te u Austriji (AKH, Beč).

Od 1987.-1989. godine znanstveni pripravnik u Zavodu za nuklearnu medicinu KBC Rebro. Od svibnja 1989.g. do travnja 1992. godine specijalizant nuklearne medicine u KBC Rebro. Od travnja 1992.g. do ožujka 1996. godine specijalizant interne medicine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Od 2001. do 2003. subspecijalizacija iz pulmologije. Od ožujka 1996. godine zaposlen sam u Bolnici Jordanovac na Odjelu intenzivne i postintenzivne skrbi. Trenutno Predstojnik Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb. Od 1998.g. u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za Internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2013. g. izabran u zvanje redovitog profesora. 2006. g. izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva.

Znanstvena i stručna aktivnost:
Sudjelovao u više projekata Ministarstva znanosti te brojnim međunarodnim znanstvenim projektima. Posebno ističe dva projekta u kojima sudjeluje kao glavni istraživač:
2007-10g. projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: Razvoj i izrada spiro – mobitela i sustava za spirometriju na daljinu. Istraživanje je zaštićeno patentom.
2009-12 g. Study of Neoadjuvant Gemcitabine, Cisplatin, and Bevacizumab in Stage IIIA (N2) Non-Squamous Cell Non-Small Cell Lung Cancer, NIH Bethesda

Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, te održao brojna predavanja u SAD i Europi. Objavio 203 znanstvenih i stručnih radova, te kongresnih priopćenja.
Predsjednik Hrvatskog torakalnog društva, te član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, New York Academy of Sciences, European Respiratory Society, American Thoracic Society, European Society of Cardiology te SEEROG.
Pokretač i voditelj Programa transplantacije pluća koji se odvija u suradnji sa Sveučilišnom klinikom AKH u Beču.

Nagrade:
Rektorova nagrada 1987. godine, Nagrada grada Zagreba 2014. godine

Odlikovanja:
Odlikovan sam Spomenicom domovinske zahvalnosti te Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb te promicanje društvenih vrednota.

mr.dr.sc. Branko Severmr.sc. Branko Sever, dr.med., pulmolog

Završio medicinski fakultet 1972. godine u Zagrebu, a 1978. specijalizirao pulmologiju, gdje je 1981. položio specijalistički ispit u Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu. Od 1981. stalno je zaposlen u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Magistrirao je 1989. kada postaje voditelj intenzivne njege pulmologije do svojeg umirovljenja 2012. godine. Godine 1990. osnovao je Laboratorij za poremećaje disanja u spavanju pri Klinici za plućne bolesti Jordanovac na čijem čelu je bio do umirovljenja. Kao autor i koautor objevio je 18 stručnih radova.

prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med.prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med., kardiolog

Prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr. med. rođen je u Zagrebu 20. ožujka 1967. godine gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu, te 1992. godine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bio je damonstrator na Katedri za histologiju i embriologiju, student mentor i dopredsjednik čitavog mentorskog sustava, suosnivač i član Sekcije za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta, te demonstrator-instruktor prve pomoći. Dobitnik je Rektorske nagrade za najbolji studentski rad u školskoj godini 1991/1992.

Godine 1994. položio je stručni ispit, 1998. magistrirao na poslijediplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, područje Biologija, smjer Biomedicina i Antropologija, 2001. položio specialistički ispit iz interne medicine na Klinici za internu medicinu KB Merkur, a 2007. položio odličnom ocjenom subspecijalistički ispit iz kardiologije na Zavodu za kardiovaskularne bolesti Interne klinike KB Sestara milosrdnica gdje od 2002. godine radi na poslovima invazivne i intervencijske kardiologije, intenzivnog liječenja kardioloških bolesnika, ehokardiografske i ostale neinvazivne kardiološke dijagnostike. Educirao se i na dva inozemna studijska putovanja: 1996 Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin, Kreiskrankenhaus Böblingen, Njemačka i 2005 Abtailung für Kardiologie Kerckhoff Klinik, Bad Nauheim, Njemačka. Govori engleski i njemački jezik.

Prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr. med. je pročelnik Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb, od svibnja 2012. naslovni docent za područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od veljače 2014. naslovni docent za isto područje i znanstveno polje i granu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Područje znanstvenog i stručnog interesa, ta nastavnog djelovanja dr.sc. Zdravka Babića je Interna medicina i kardiologija, osobito invazivna i intervencijska kardiologija, te Sportska medicina, osobito sportska kardiologija, iz kojih su područja njegov magistarski rad i disertacija, te većina od njegovih objavljenih znanstvenih radova. Ističe se njegov stručni i znanstveni rad u Hrvatskom kardiološkom društvu. Više godina sudjeluje i u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetima Interna medicina i Interna propedeutika, te Sportska kardiologija i Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetima Odabrana poglavlja Interne medicine, Tjelesna aktivnost u zaštiti zdravlja i Biološka antropologija. Koautor je na 17 radova koji se citiraju u Current Contents-u (u dodatna dva je član radnih skupina), 26 radova koji se citiraju u SCI-EXP/SSCI, Index Medicusu, Excerpta Medica, Biological Abstract i Chemical Abstract, te 96 radova i kongresnih sažetaka u indeksiranim časopisima i ostalim publikacijama s ukupno 412 citata. Autor je dva poglavlja iz područja kardiologije u stručnim knjigama.

Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim kongresima, suorganizirao više domaćih i međunarodnih simpozija i tečajeva trajne edukacije, te bio glavni istraživač i suradnik na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Nadalje, recenzent je radova u domaćim i međunarodnim časopisima, predsjednik Radne skupine za akutni koronarni sindrom i tajnik Radne skupine za kardiologiju rada i sporta Hrvatskog kardiološkog društva, te predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog ragbi saveza i jedan od liječnika ragbi reprezentacije Hrvatske.

SG (1) Saša Gulić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2007. godine, specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013., a subspecijalistički ispit iz gastroenterologije 2018. godine. Trenutno na završnoj godini postdiplomskog studija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Klinički rad od samog početka obavlja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ Zagreb.
Aktivno je sudjelovao na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih kongresa, suorganizirao više domaćih simpozija i tečajeva trajne edukacije te bio glavni istraživač i suradnik na više međunarodnih znanstvenih projekata.
Uže područje interesa su gastrointestinalna endoskopija, bolesti želuca i debelog crijeva, žuči i bilijarnog sustava te gušterače.

Mr. sc. Ladislav Pavlović, dr.med.

dr. med. Haris Ahmić

san.ing. Snježana Marić (voditeljica poliklinike Apnea Diagnostika)

ms. Antonela Malijurek

ms. Nikolina Žužul

ms. Mihaela Miholek

ms. Nina Poslek

med.teh. Renato Vraneković

med.teh. Ante Ćorković