Usluge

Dom Senior Care pruža skrb starijim i teško bolesnim osobama izvan vlastite obitelji, a u sklopu smještaja obuhvaća sljedeće usluge:

 • Cjelodnevna briga, njega i nadzor stručnog osoblja
 • Pristup zdravstvenim i medicinskim uslugama
 • Program vježbanja sa fizioterapeutom
 • Društvene i rekreacijske aktivnosti
 • Prilagođeni plan prehrane, ovisno o individualnim potrebama korisnika
 • Proslave rođendana svakog korisnika
 • Nadzor pri uzimanju lijekova
 • Pomoć pri jedenju, kupanju, oblačenju, odlasku na toalet, šetnji
 • Usluge radne terapije i socijalnog rada
 • Dostupnost osoblja u svakom trenutku
 • Korištenje pomoćnih medicinskih i ortopedskih pomagala
 • Usluga čišćenja i održavanja životnog prostora
 • Pranje i peglanje rublja

Dom zdravlja i hitna pomoć grada Križevaca nalazi se u neposrednoj blizini ustanove, što omogućuje pravovremenu reakciju u slučaju potrebe.